Trong series bài viết về Design Pattern mình đã có hai bài viết về cách sử dụng NUnit cơ bản. Mục đích của hai bài viết đó là giúp các bạn làm quen với nó, để có thể hiểu được các ví dụ trong Design Pattern có sử dụng framework này.

Đến với series này, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cách sử dụng NUnit. Dưới đây là danh sách các bài viết trong Hướng dẫn cơ bản về NUnit, bao gồm bảy bài:

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt môi trường
  3. Test đầu tiên
  4. TestFixture
  5. Attribute TestCase
  6. Array và Order
  7. Assert

Series được dịch từ NUnit Tutorial trên trang dotnetpattern.com. Bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.